Ungarna håller låda. Mobitz försöker lägga locket på.

[igp-video src=”” poster=”https://www.hillevi.nu/wp-content/uploads/2013/08/Ungarna-haller-lada.-Mobitz-forsoker-lagga-locket-pa.jpg” size=”large”]
Ungarna håller låda. Mobitz försöker lägga locket på.