Åh läsglädje! Sjuåringen har läst ut den två gånger på två dagar. Älska Jo Salmson.

[igp-video src=”” poster=”https://www.hillevi.nu/wp-content/uploads/2013/07/Ah-lasgladje-Sjuaringen-har-last-ut-den-tva-ganger-pa-tva-dagar.-Alska-Jo-Salmson.jpg” size=”large”]
Åh läsglädje! Sjuåringen har läst ut den två gånger på två dagar. Älska Jo Salmson.