Hur påverkar missbruket barnen?

Den 4 oktober är jag moderator för en högintressant föreläsningsdag på Kulturhuset Anders i Höör. Malins Minne Nämndemansgården är arrangörer och medverkar gör föreläsare som kan belysa familjeperspektivet ur alla tänkbara vinklar. Hur påverkas barnen av missbruk? Hur pratar man med en familj där det finns riskbruk eller missbruk? Hur påverkas fostret om mamman dricker – hur lever man sedan som barn med ett alkoholrelaterat handikapp? Och hur kan man vända ett missbruk, lura döden och få en bra relation till sitt barn?
Gripande och intressanta frågor som kommer att få svar under dagen. Alla är varmt välkomna, se program och kontaktinfo nedan.

Malins minne topp
Malins minne botten