Warning: Constant WPLANG already defined in /home/granding/flytt.hillevi.nu/wp-config.php on line 69
Räck upp en hand för flickorna – Hillevi Wahl

Räck upp en hand för flickorna

IMG 3976

Visa ditt stöd för världens flickor genom att ställa upp på en bild där du räcker upp en hand för flickors rättigheter.
Kampanjen Because I’m a girl – För att jag är en flicka – ska pågå i fyra år och den internationella barnrättsorganisationen Plan gör ett jättejobb för att sprida kunskap om att flickor borde ha samma rättigheter som pojkar. Det kan tyckas som en självklarhet, men verkligheten ser annorlunda ut.
Flickor är oftare undernärda, får mer sällan gå klart grundskolan och riskerar att giftas bort som barn. Plans flick-kampanj har som mål att fyra miljoner flickor ska gå klart grundskolan. Att utbilda flickor är ett viktigt steg mot att minska fattigdomen i hela samhället.

Det här vill Plan uppnå på fyra år:
• 4 miljoner flickor ska få bättre tillgång till utbildning.
• 40 miljoner flickor och pojkar ska lära sig mer om jämställdhet.
• 400 miljoner fler flickor och pojkar ska få sina rättigheter respekterade via politiska och sociala förändringar.

”När du investerar i en flicka, kan du förändra världen. På riktigt”.

I år har Tjejmilen valt Plan som förmånstagare. Jag älskar när träningsgläjden kan förenas med något som kan vara till nytta för andra. Vi som springer kan får visa vårt stöd för flickors rättigheter genom att bära det speciella flick-armbandet som kan hämtas vid Tjejmilens mässa där vi får vår nummerlapp.