På Norstedts monterscen

Här sitter jag och pratar om mig själv och min pappalängtan.
Fullsatt i publiken, många igenkännande leenden och skratt och många
som stannade och lyssnade. Härligt.