Elliot skriver regler: Slos inte!

Regel nummer 1: Slos inte.
Regel nummer 2: Lykke får inte bitas.

”Vad ska det mer vara för regler?” undrade jag.
”Jag ska bara ha två”, svarade han.
Behändigt format på den killen.