Bristidningen om barn till missbrukare

BristidningenBristidningen har ett temanummer om missbrukarbarn just nu. Jag har fått äran att skriva en krönika i denna fina tidning. Men det finns mycket annat att läsa också.
Köp den gärna.
Så här står det i releasen:

”BRIS-tidningen ”tema barn till missbrukare” tar bland annat upp hur vuxna kan se, och stötta de här barnen, var det finns hjälp att få och om samhällets regelverk räcker för att stötta och hjälpa de här barnen.

BRIS har analyserat sommarens kontakter kring området missbruk. Många av barnen berättar för BRIS om föräldrar vars missbruk som pågår nästan dagligen och som pågått mycket länge. De berättar om rädslor och oro, om fysisk och psykisk misshandel och om vanvård och omsorgssvikt. Och om hur gärna barnen vill ha tillbaka sina föräldrar som de är när de är nyktra.”