Regniga dagar har vi syjunta

Elliot och Movitz syr varsin skattkarta.