En principsak

”När någon säger att det inte gäller pengar utan principen är det alltid fråga om pengar.” (FW Hubbard)