Föräldrarna super – kidsen mår dåligt

Svenskans Idagsida har en ny serie. Om ungdomars psykiska ohälsa. I dag är rubriken ”Ung, frisk, deppig – en svensk gåta”.
Som vanligt är det en välgenomarbetad text. Med grafik och djupintervjuer och staplar – och frågetecken. Varför är det så här. Hur kommer det sig att svenska barn mår allt sämre, psykiskt, i vårt barnvänliga land?
Det är ju helt sjukt, skriver redaktionen.
Och sedan rabblar de upp tänkbara orsaker: Mobilerna gör barnen stressade? Dåliga sömnvanor? Prestationsångest? Stillasittande? Globaliseringen? Informationsflödet? Den osäkra arbetsmarknaden?
Inte förrän i sista utgången, i sista frågan till skolöverläkare Mikael Brönnegård kommer svaret jag väntat på:

”Föräldrar kan också hjälpa sina barn att känna att de duger. Man måste inte ha MVG i allt. Det är inte en garanti för att lyckas i framtiden. En annan sak är att i vissa välsituerade stadsdelar är alkoholförtäringen mycket hög.”

En annan sak?
Om vi skulle ta och börja där i stället.
Hur mår ungdomar när föräldrarna pimplar vin i tid och otid?
Och hur kommer det sig att den här ökade trenden med ungas ohälsa råkar sammanfalla med att svenskarnas alkoholkonsumtion har ökat så dramatiskt?

2 kommentarer

Menar läkaren föräldrarnas alkoholförtäring? I välställda områden är nämligen alkoholförtäringen högre bland ungdomarna själva också. Faktiskt ett riktigt problem på sina ställen.