Rebrikmästare

”Jag är pennkonstnär!” deklarerar femåringen som just har ritat sin första båt.
”Jag kan rita allt!”
”Men jag är bäst på att rita rebriker!”
(Han säger så. Rebriker.)