Lite vin till mjölken?

Alltombarn.se har försökt ta reda på om det är skadligt eller inte för ammande mammor att dricka vin, apropå de nya råden:

”Gunnel Bågenholm, barnhälsovårdsöverläkare på Karolinska sjukhuset i Solna, är rädd för just det, att de ändrade råden kan ge fel signaler till mammor som gärna och ofta dricker.
– Alla föräldrar måste själva reflektera över sitt alkoholbruk, oavsett amning, och frågor mamman (och även pappan) måste ställa sig är: Hur blir jag som förälder när jag dricker, kan jag verkligen ta hand om mitt barn, känner mitt barn igen mig när jag är onykter?”

2 kommentarer

Kan någon, snälla, skilja på två helt olika frågor? Alkohol är lika farligt för barnen när man dricker det och sätter sig framför ratten med större barn i baksätet efter att ha tagit ett glas. Men det är inte Livsmedelsverket sak att lägga sig i det.
Livsmedelsverket rekommendationer (som ändrats) handlar om de fysiologiska effekterna på barnet. Inte de sociala. Myndigheter kan inte avsiktligt gå ut med vilseledande information oavsett syftet.
I sådana fall bör Livsmedelsverkets rekommendationer definitivt avråda från att ha barn i storstad med de betydligt större hälsoriskerna från avgaser utgör. Eller aktivt arbeta för att kvinnor skaffar barn sent i livet eftersom komplikationer vid förlossningar är vanligare då. Någon stans måste människor få fatta egna beslut.
Det här är helt enkelt en diskussion som kan och borde föras men som det blir bisarrt om Livsmedelsverket ska ansvara för.
Och för den som undrar: Jag har också upplevt alkoholism i familjen.