Warning: Constant WPLANG already defined in /home/granding/flytt.hillevi.nu/wp-config.php on line 69
Ett barn – Hillevi Wahl

Ett barn

De här kloka orden av Dorothy Law Holte sitter på våra barns dagis:

ETT BARN

Ett barn som får kritik lär sig att fördöma
Ett barn som får möta fientlighet lär sig att slåss
Ett barn som görs till åtlöje utvecklar osäkerhet
Ett barn som ständigt får uppleva skam utvecklar skuldkänslor
Ett barn som behandlas med tolerans lär sig generositet
Ett barn som får uppmuntran utvecklar sin självkänsla
Ett barn som bemöts med vänskap lär sig känna förtroende
Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa
Ett barn som accepteras och respekteras känner trygghet