Femtio år i dag!

Fredsmärket fyller femtio år i dag. Ganska häftigt. Vi säger grattis, grattis och ja, må du leva uti hundrade år.