Barnbidrag für alle

Har vi inte diskuterat det här tillräckligt många gånger?
Har inte ekonomerna räknat på det trillioner gånger och insett att det är mer lönsamt att ha ett barnbidrag för alla?
Men vi tar väl det igen:
1. Det skulle kosta mer i administration att inkomstpröva alla barnbidrag än att faktiskt dela ut det till alla barnfamiljer.
2. Det skulle vara kränkande för många att få ett ”fattigbidrag” i stället för ett BARN-bidrag.
3. Höginkomsttagare är mer skattebenägna om de också får del av kakan.
4. För många kvinnor betyder det att det lönar sig att jobba, att ta bort barnbidraget skulle innebära en kvinnofälla.
Ibland känns Mauddan så jäkla populistisk.
Lite desperat, nästan.
Eller är det hela regeringen?

5 kommentarer Skriv en kommentar