Barnbidrag für alle

Har vi inte diskuterat det här tillräckligt många gånger?
Har inte ekonomerna räknat på det trillioner gånger och insett att det är mer lönsamt att ha ett barnbidrag för alla?
Men vi tar väl det igen:
1. Det skulle kosta mer i administration att inkomstpröva alla barnbidrag än att faktiskt dela ut det till alla barnfamiljer.
2. Det skulle vara kränkande för många att få ett ”fattigbidrag” i stället för ett BARN-bidrag.
3. Höginkomsttagare är mer skattebenägna om de också får del av kakan.
4. För många kvinnor betyder det att det lönar sig att jobba, att ta bort barnbidraget skulle innebära en kvinnofälla.
Ibland känns Mauddan så jäkla populistisk.
Lite desperat, nästan.
Eller är det hela regeringen?

5 kommentarer

Nej men fy alltså vad trött man blir,,,,,vad fin du var på kortet förresten!

Kränks folk av att få bostadsbidrag? Det är ju inkomstprövat…
Personligen skulle jag hellre se att mina skattepengar går till ett barn vars föräldrar har låg inkomst än till ett barn vars föräldrar har råd att ge barnet allt det pekar på.

Det här är INTE ett ogenomtänkt förslag. Det är en härskarteknik ! Det presenteras just nu bara för att dra uppmärksamhet från Påskupproret mot Regeringens förslag att utförsäkra sjuka! Gå in på resurs.blogg.se och läs mer om härskartekniker mm. Vi låter oss inte längre luras hur som helst! Gå med i Resurs Blogguppror mot regeringens nedmontering av välfärden du också! Obs, det är bråttom. På torsdag ska promemorian som i princip alla remissinstanser sågat presenteras!

Det här är INTE ett ogenomtänkt förslag. Det är en härskarteknik ! Det presenteras just nu bara för att dra uppmärksamhet från Påskupproret mot Regeringens förslag att utförsäkra sjuka! Gå in på resurs.blogg.se och läs mer om härskartekniker mm. Vi låter oss inte längre luras hur som helst! Gå med i Resurs Blogguppror mot regeringens nedmontering av välfärden du också! Obs, det är bråttom. På torsdag ska promemorian som i princip alla remissinstanser sågat presenteras!

Jag tycker precis tvärtom att detta om något är äntligen ett vettigt förslag av högerregeringen som vill sänka skatterna.
1) Att inkomstpröva barnbidraget skulle innebära ordentliga bidrag till de som verkligen behöver ekonomiskt stöd och inga bidrag till dem som inte är i behov av dem.
2. Att få barnbidrag kan inte vara mer kränkande än andra inkomstprövade bidrag. Precis som någon redan konstaterade är även bostadsbidraget inkomstprövad utan att någon protesterar och påstår det vara kränkande.
3. Höginkomsttagare tycks inte vara benägna att betala skatter hur man än gör. Desstuom är barnbidraget en spott i havet för dem. Höginkomsttagare gynnas av skattelätnaderna. Jag tror inte att man på Djursholm gråter över barnbidragen utan snarare kryphålen i skattelagstiftningen som täppas till..
4. Jag ser inte varför detta skulle vara en könsfråga. Dessutom: lönar det sig inte att jobba om man ”bara” får tjäna max 240.000 kr/år för att kunna lyfta bidrag?