Johanna om vabfusket

”Men är det verkligen sant??? Att man inte behöver ha läkarintyg när man är hemma för vård av sjukt barn??? Jag har rätt att vara hemma två dagar per månad med sjukt barn, och jag måste ha läkarintyg varje gång. Och om min flicka skulle vara sjuk mer än två dagar per månad så måste jag ta semester. Jag tycker ändå att det får vara nån ordning. Självklart måste man kunna styrka att man är hemma med barnet pga sjukdom. Och jag hoppas verkligen att ni i Sverige förstår hur bra ni har det. Jag säger då det…
Johanna i Bryssel”

Svar: Ja, vi har det bra, just därför förstår jag inte varför man ska göra det sämre. Bara för att. Inte för att spara några pengar. Utan bara för att.