Allt som inte barnen äter upp tillfaller deras föräldrar…