..och på det här jättepaketet står det visst Elliot!

Det går inte att kommentera längre.