..och på det här jättepaketet står det visst Elliot!