Klart grabben ska spela boll med en spade

Senneby november 2007