Irveli Hal

”Limhamns begravningsbyrå, vem söker ni?”
”Anna-Britta Nilsson, tack.”
”Och vem kan jag hälsa ifrån?”
”Hillevi Wahl.
”Irveli Hal?”
”Nej, nej, nej…