Prickar

Mamma, jag har fått prickar i ansiktet!
Ja, det var lite knasigt. Varför skulle du behöva få prickar där?
Men mamma! Prickarna vet ju inte att de inte får vara i ansiktet. Det är ingen som har berättat det för dem!