Warning: Constant WPLANG already defined in /home/granding/flytt.hillevi.nu/wp-config.php on line 69
Alkohol och barn hör inte ihop – Hillevi Wahl

Alkohol och barn hör inte ihop

Jag har skrivit det förr. Barn gör som vi vuxna gör. Det är inte okej att dricka framför barnen och det är inte okej att bjuda dem på alkohol när de blir tonåringar.
Ur DN i dag:
”Att fler unga har grava alkoholproblem bekräftas av en färsk rapport från Stockholms läns landsting. Den visar att just flickor i gruppen 16-24 år allt oftare läggs in för vård för sina alkoholproblem. Under perioden 2003-2005 fick 57 procent fler flickor vård inom slutenvården än under perioden 1997-1999.”