Nu även i kötoppen

Det är så mycket man inte vet innan man googlar på sitt namn. Nu vet jag att min roman Kärleksbarnet ligger på nionde plats i kötoppen på biblioteket i Östersund. Det är nämligen hela sex personer som köar för min bok. Och åtta som köar för Sara Kadefors roman Fågelbrovägen 32. Det är en bra bok, fortsätt köa ni.