Oh no! The return of the kräksjuka!

”Vinterkräksjukan är ett bestialiskt virus.”
(Chefsmikrobiolog Kjell-Olof Hedlund på Smittskyddsinstitutet om den nya vågen av vinterkräksjukan.)