MåBra: Hillevi Wahls väg till tryggheten

MåBra: ”Författaren Hillevi Wahl är ett maskrosbarn. För att överleva bröt hon med sina föräldrar, gav sig ut i världen och levde bland utstötta. Nu kommer hennes bok om vägen till tryggheten.”
Nr 3 mars/2006