Dagis-separatist

”Det var föräldraskapet som gjorde mig till feminist. Då började det ju gälla mig.
Dagis gjorde mig till separatist.”
(Henrik Engström har upptäckt att världen är orättvis)