Dagens tanke

”Går vi ett par hundra år tillbaka i tiden, så mötte våra förfäder i bondesamhället kanske hundra par ögon under hela sin livstid. I dag möter många små barn i större städer lika många på någon dag.”
(Professorn i socialpsykologi, Lasse Dencik i DN:s serie om Det omöjliga dygnet.)